Oferta pracy

Mamy tez szkołę!

Szkoła Zielonej Wieży szuka osób chętnych dołączyć do zespołu od września 2016

Tworzymy Zieloną Wieżę, ponieważ marzymy o miejscu budowanym w partnerstwie i porozumieniu z dziećmi, takim, w którym dzieci będą mogły:

 • wzrastać i rozwijać się w atmosferze szacunku dla ich podmiotowości i wolności
 • nabywać te umiejętności, które rzeczywiście są im potrzebne i przydatne i które same chcą rozwijać, a nie te, których oczekują od nich inni
 • być inspirowane przez dorosłych-przewodników, którzy aktywnie włączają się w ich rozwój, pokazują świat wokół, jednocześnie nie narzucając swojej woli

Obecnie prowadzimy już Zieloną Wieżę – Demokratyczne Przedszkole Montessori, a teraz pracujemy nad autorską szkołą podstawową, którą planujemy otworzyć we wrześniu 2016.

Naszą szkołę budujemy w oparciu o autorską metodykę opartą na głębokim kontakcie, inspirowaną przez:

 • edukację demokratyczną
 • pedagogikę Marii Montessori
 • porozumienie bez przemocy (NVC)

W szczególności jest dla nas ważne, by:

 • tworzyć w szkole środowisko i strukturę, które służą dzieciom, bazując na doświadczeniach szkół z całego świata
 • robić to w dialogu i partnerstwie z dziećmi
 • potrzeby dzieci były dla nas ważniejsze niż „program” czy „zasady”
 • maksymalizować kontakt pomiędzy kadrą a dziećmi, a także w szkolnej społeczności
 • nie wystawiać ocen
 • mieć dużo czasu i uwagi na poszczególne dzieci
 • byśmy my jako dorośli (zarówno kadra, jak i rodzice) mieli przekonanie, że aktywności, które tu podejmujemy i wspieramy służą dzieciom, zarówno dziś, jak i w całej perspektywie ich życia – że nie robimy tego na darmo

Po czym poznasz, że będziesz pasować do naszego zespołu?

 • Podążasz ścieżką NVC (Porozumienia Bez Przemocy) lub inną, w której ważne są dla Ciebie:

                             – połączenie z samym sobą oraz z innymi,

                             – szukanie rozwiązań, które służą wszystkim stronom,

                             – dialog i porozumienie,

                             – szacunek dla podmiotowości i wyborów innych osób, a szczególnie dzieci,

                             – uważność i bycie tu-i-teraz

 • Pracujesz aktywnie nad własnym rozwojem?
 • Ufasz że dziecko, jak każda istota żywa, samo jest w stanie uczyć się przez podejmowanie własnych decyzji
 • Masz ochotę dzielić się z dziećmi sobą, tym, jak postrzegasz świat, tym, co jest dla Ciebie w nim ważne i jeśli tą rzeczą jest np. muzyka – masz gotowość jdzielić się nią z nimi, inspirować do własnych poszukiwań i prób tworzenia?
 • Lubisz bawić się z dziećmi!

Oferujemy regularne zatrudnienie od września 2016.

Do tego czasu osoby, które wybierzemy do współpracy, będziemy wspierać w rozwoju poprzez:

 •         organizowanie i finansowanie szkoleń lub studiów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
 •         udostępnianie materiałów edukacyjnych, książek i ich wspólne omawianie
 •         organizowanie wizytacji w szkołach, które uznajemy za wartościowe, w Polsce i na świecie
 •         regularne spotkania zespołu

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Koniecznie napisz, skąd o nas wiesz, i czemu chcesz z nami pracować!