Oferta pracy

Mamy tez szkołę!

Szkoła Zielonej Wieży szuka osób chętnych dołączyć do zespołu

Szkoła Zielonej Wieży

szuka osób chętnych dołączyć do zespołu

od września 2016

 

Tworzymy Zieloną Wieżę, ponieważ marzymy o miejscu budowanym w partnerstwie i porozumieniu z dziećmi, takim, w którym dzieci będą mogły:

 • wzrastać i rozwijać się w atmosferze szacunku dla ich podmiotowości i wolności
 • nabywać te umiejętności, które rzeczywiście są im potrzebne i przydatne i które same chcą rozwijać, a nie te, których oczekują od nich inni
 • być inspirowane przez dorosłych-przewodników, którzy aktywnie włączają się w ich rozwój, pokazują świat wokół, jednocześnie nie narzucając swojej woli

Obecnie prowadzimy już Zieloną Wieżę – Demokratyczne Przedszkole Montessori, a teraz pracujemy nad autorską szkołą podstawową, którą planujemy otworzyć we wrześniu 2016.

Naszą szkołę budujemy w oparciu o autorską metodykę opartą na głębokim kontakcie, inspirowaną przez:

 • edukację demokratyczną
 • pedagogikę Marii Montessori
 • porozumienie bez przemocy (NVC)

W szczególności jest dla nas ważne, by:

 • tworzyć w szkole środowisko i strukturę, które służą dzieciom, bazując na doświadczeniach szkół z całego świata
 • robić to w dialogu i partnerstwie z dziećmi
 • potrzeby dzieci były dla nas ważniejsze niż „program” czy „zasady”
 • maksymalizować kontakt pomiędzy kadrą a dziećmi, a także w szkolnej społeczności
 • nie wystawiać ocen
 • mieć dużo czasu i uwagi na poszczególne dzieci
 • byśmy my jako dorośli (zarówno kadra, jak i rodzice) mieli przekonanie, że aktywności, które tu podejmujemy i wspieramy służą dzieciom, zarówno dziś, jak i w całej perspektywie ich życia – że nie robimy tego na darmo

Po czym poznasz, że będziesz pasować do naszego zespołu?

 • Podążasz ścieżką NVC (Porozumienia Bez Przemocy) lub inną, w której ważne są dla Ciebie:

                    – połączenie z samym sobą oraz z innymi,

                   – szukanie rozwiązań, które służą wszystkim stronom,

                   – dialog i porozumienie,

                   – szacunek dla podmiotowości i wyborów innych osób, a szczególnie dzieci,

                   – uważność i bycie tu-i-teraz

 • Pracujesz aktywnie nad własnym rozwojem
 • Ufasz że dziecko, jak każda istota żywa, samo jest w stanie uczyć się przez podejmowanie własnych decyzji
 • Masz ochotę dzielić się z dziećmi sobą, tym, jak postrzegasz świat, tym, co jest dla Ciebie w nim ważne i jeśli tą rzeczą jest np. muzyka – masz gotowość jdzielić się nią z nimi, inspirować do własnych poszukiwań i prób tworzenia?
 • Lubisz bawić się z dziećmi!

Oferujemy regularne zatrudnienie od września 2016.

Do tego czasu osoby, które wybierzemy do współpracy, będziemy wspierać w rozwoju poprzez:

 •         organizowanie i finansowanie szkoleń lub studiów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
 •         udostępnianie materiałów edukacyjnych, książek i ich wspólne omawianie
 •         organizowanie wizytacji w szkołach, które uznajemy za wartościowe, w Polsce i na świecie
 •         regularne spotkania zespołu

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Koniecznie napisz, skąd o nas wiesz, i czemu chcesz z nami pracować!