Oferta pracy

Mamy tez szkołę!

Program stypendialny Zielonej Wieży

Mimo naszych olbrzymich chęci nie wszyscy mogą pozwolić sobie na uczęszczanie do Zielonej Wieży ze względów finansowych. Niestety tworzenie i prowadzenie najlepszego miejsca dla dzieci jest droższe niż  tradycyjne przedszkola – mamy więcej kadry, szkoleń, metrów kwadratowych przypadających na dziecko… Jednak staramy się, aby bariera finansowa była do pokonania. W tym celu we  współpracy z Fundacją Społeczeństwo powstał program stypendialny Zielonej Wieży. Dzięki niemu dzieci z rodzin zarabiających najmniej, którym bliskie są nasze wartości i sposób podejścia do dzieci, mogą liczyć na dofinansowanie pobytu u nas.  W 2014, pierwszym roku naszej działalności, wydaliśmy na ten cel prawie 10.000 zł.

Co możesz zrobić?

Ruszyło rozliczanie PIT-ów za 2014 rok. Zachęcamy do rozważenia przekazania swojego 1% na rzecz Zielonej Wieży.

Wpłaty zbiera Fundacja Społeczeństwo
Nr KRS: 346649
Cel szczegółowy: Stypendia Zielona Wieża