Oferta pracy

Mamy tez szkołę!

Rodzicielstwo bliskości

Choć sam termin „rodzicielstwo bliskości” (ang. Attachment Parenting, AP) został utworzony stosunkowo niedawno przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa, odnosi się do filozofii rodzicielstwa i wychowania znanej i praktykowanej od dawna. Opiera się ona na założeniu, że Dziecko tworzy z rodzicami (głównymi opiekunami) silną więź emocjonalną, która ma zasadniczy wpływ na sposób jego funkcjonowania w różnych sferach życia, subiektywne poczucie dobrostanu oraz umiejętność kształtowania satysfakcjonującej relacji z innymi ludźmi w przyszłości. Kluczem do osiągnięcia pełni potencjału Dziecka jest wykształcenie tzw. bezpiecznego stylu przywiązania, którego rozwój wspierają działania wypływające z idei rodzicielstwo bliskości.

Najważniejszymi osobami dla małego Dziecka są oczywiście rodzice, niemniej bardzo istotne są także te relacje, które Dziecko nawiązuje z innymi osobami ze swojego otoczenia. Dlatego my – jako osoby, którym powierzają Państwo swoje Dzieci pod opiekę – przykładamy szczególną wagę do jakości codziennych interakcji, a w konsekwencji – budowania dobrej relacji z Dziećmi. Nasze działania mają na celu adekwatne odpowiadanie na ich potrzeby, a  tym samym – zapewnienie im bezpieczeństwa emocjonalnego.

W myśl rodzicielstwa bliskości:

  • Jesteśmy otwarci na noszenie i kołysanie dzieci w nosidle.
  • Wspieramy karmienie piersią.
  • Dbamy o spożywanie posiłków w spokoju i poszanowaniu samego rytuału jedzenia.
  • Zapewniamy bezpieczną przestrzeń i czas na sen oraz wypoczynek Dziecka adekwatnie do jego potrzeb.
  • Wiemy, że płacz dziecka lub wyraz innych emocji są komunikatami nt. jego potrzeb.
  • Stosujemy aktywne słuchanie, wrażliwe również na komunikaty pozawerbalne.