Oferta pracy

We have the school too!

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Ruch Rozwijający, bazujący na pracy Weroniki Sherborne, jest najczystszą formą ruchu (nie stosujemy specjalistycznych przyrządów, podczas zajęć nie towarzyszy nam muzyka), dzięki której Dzieci budują świadomość własnego ciała, przestrzeni i relacji. 

Fundamentalne zasady Ruchu Rozwijającego to: 

  • bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, 
  • dobrowolność (stosujemy język propozycji, który daje dzieciom przestrzeń wyboru. Szanujemy prawo dziecka do decydowania o sobie – jeśli nie chce brać udziału w danym doświadczeniu, to nie robi tego),
  • brak rywalizacji – każde Dziecko wykonuje aktywność w swoim tempie,
  • brak ocen,
  • zasada minimalnego wsparcia – dajemy pomoc, której ktoś rzeczywiście potrzebuje,
  • stopniowanie trudności,
  • zasada zamiany ról (Dziecko doświadcza wszystkich perspektyw – korzysta z oparcia drugiego człowieka, a potem jemu daje oparcie),
  • uważność,
  • urozmaicanie – zajęcia są naprzemiennie dynamiczne i relaksacyjne (dzieci uczą się naturalnego rytmu życia – jest czas na aktywność i na odpoczynek),
  • język opisujący rzeczywistość (mówiąc o ciele ludzkim, budujemy świadomość ciała małego Człowieka, nie stosujemy metafor, abstrakcyjnych pojęć, precyzyjnie opisujemy aktywności).

Zajęcia z RR Weroniki Sherborne w “Zielonej Wieży” prowadzi Monika Janiak przy wsparciu Ani Wierzbickiej i Moniki Mazurkiewicz.