Oferta pracy

We have the school too!

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zielona Wieża

 1. Sklep internetowy zielonawieza.edu.pl/sklep (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci Internet usług szkoleniowych.
 2. Sklep jest prowadzony przez WEB-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 43/49 lok. 11, 00-681, KRS: 0000346953, NIP: 521-355-19-79, REGON: 142242240 (zwaną dalej Administratorem), [email protected]
 3. Sklep umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (Zakup) dostępu do oferowanych usług szkoleniowych.
 4. Zakupu w sklepie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku powyżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych. Korzystanie ze sklepu wymaga jedynie powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.
 5. Celem nabycia określonych pozycji dostępnych w sklepie Kupujący powinien dodać wybrane pozycje do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed finalizacją transakcji Kupujący ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.
 6. Dokonując Zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy po otrzymaniu płatności przez Administratora. Ze względu na specyfikę usługi, Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Kupującego jest możliwe jedynie przed dokonaniem zapłaty.
 7. W ramach umowy, Administrator po otrzymaniu zapłaty, zobowiązuje się do wykonania usługi w ustalonym terminie.
 8. Dokonanie Zakupu może wymagać podania przez Kupującego danych osobowych. W takim wypadku zbierane dane służą jedynie do obsługi transakcji. Kupujący podając dane osobowe w trakcie procesu Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 Regulaminu. Dokonując Zakupu Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.
 9. Kupujący ma prawo zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w pkt. 2 Regulaminu.
 10. Sklep przeznaczony jest zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Kupujących. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza jednakże i nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 12. Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep działał bez zarzutu oraz bez przerw. Niemniej, w zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie gwarantuje żadnego określonego poziomu dostępności Sklepu. Administrator zastrzega sobie prawo w szczególności do wprowadzania krótkich przerw technicznych, o których będzie informował z możliwie dużym wyprzedzeniem. W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Administratora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Kupujących, nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia plików w Sklepie.
 13. Zawartość stron w domenie zielonawieza.edu.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących Serwis, przysługują spółce WEB-5 sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 14. Administrator zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2014 roku.