Oferta pracy

We have the school too!

Language Immersion Method

Nauka języka obcego metodą immersji to nauka przez „zanurzenie się w języku”, czyli obcowanie z nim w codziennym życiu. Stwarzamy taką możliwość poprzez obecność nauczyciela anglojęzycznego w każdej grupie. Dzieci oswajają się z językiem dzięki obserwowaniu sytuacji i otoczenia oraz uczestniczeniu w naturalnych interakcjach z wychowawcą i innymi Dziećmi. W metodzie immersji język służy jako narzędzie do komunikacji, jego nauczanie nie jest celem samym w sobie.