Oferta pracy

Mamy tez szkołę!

BLW (Baby-led Weaning)

Kiedy Dziecko potrafi siedzieć i samodzielnie kierować do ust pokarm chwytany ręką, jest gotowe, by zrezygnować z wyłączności mleka mamy i rozszerzyć dietę o nowe smaki. W oparciu o naturalną chęć eksplorowania świata i możliwości motoryczne, a także z szacunku do Małego Człowieka, powstała metoda BLW (pol. Bobas lubi wybór) – pozwalająca na podążanie za Dzieckiem, jego potrzebami i intuicją. Jej głównymi postulatami są wspieranie Dziecka w samodzielności i respektowanie jego prawa do osiągania jej we własnym tempie. Realizuje się je m. in. poprzez podawanie Dzieciom stałych pokarmów i pozwalanie, aby same decydowały, co, ile i jak szybko chcą zjeść. Choć stosowanie metody BLW wymaga od dorosłego akceptacji wydłużających się czy brudzących posiłków, niesie niezaprzeczalne korzyści: dzięki niej Dziecko rozwija się sensorycznie i motorycznie, a jedzenie staje się dla niego przyjemnością i chwilą, którą dzieli z bliskimi. Dzieci wychowane w duchu BLW rzadko kiedy stają się niejadkami, są za to otwarte na nowości żywieniowe, a także chętnie próbują swoich sił w innych dziedzinach życia.